Totalt Fisk - Endre Fikse side ny

Gå til innhold

Totalt Fisk

Fiske
Her kan du se ca hvor mange fisk vi har Fisket fra land og båt.
Her kan du se ca hvor mange fisk vi har Fisket fra land og båt.
NB 98% av alle fisker vi får blir satt ut igjen I god behold NB
Hva er Catch and release ?
Catch and release er en praksis innen fritidsfiske hvor det etter fangst ofte utføres en rask måling og veiing av fisken,
etterfulgt av posert fotografering som bevis på fangsten, og deretter krokes fisken av og returneres levende til vannet.
Fiske arter
Antall
ca kg på den største
Sei


Lyr


Flyndre


Torsk


Hyse


Steinbit


Makrell


Hestmakrell


Sild


Laks


Kveite


Krabbe


Sypike


Bergylt


Bergnebb


Knurr


Uer


Lange


Hvitting


Fløyfisk


Horngjel


Her kan du se ca hvor mange fisk vi har Fisket fra Vann og Elver
Fiske art
Antall
Ca Kg på den største
Ørret
10
ca 1Kg Se Bilde
Sik
Sørv


Gjedde


Copyright 2024

Tilbake til innholdet