Horngjel - Endres Hjemmeside

Endre's fiskeside
Der du kan lære litt om Fiske
Gå til innhold

Horngjel

Fiske > Fiske arter
Horngjel (Belone belone), også kalt nebbsild, er en fisk i horngjelfamilien.

Den ligner makrellgjedda, men mangler rygg og gattfinne. Horngjelens knokler er grønne, noe som skyldes det ufarlige vannholdige jernfosfatet vivianittHorngjel kan bli opptil 90 cm med en vekt på ca. 1kg.

Den er vanlig langs fra Nord-Afrikas vestkyst og nord til Trondheimsfjorden, opptrer også i MiddelhavetI Norge er den vanlig langs sørkysten om sommeren når den kommer inn til kyster i mai for å gyte og blir regnet for makrellens forløper. Som makrellen går den i stim, utenfor gytetiden streifer de voksne fritt omkring i det åpne hav i Atlanterhavet og Middelhavet.


Bilde av horngjel


Tilbake til innholdet