Flyndre - Endres Hjemmeside

Endre's fiskeside
Der du kan lære litt om Fiske
Gå til innhold

Flyndre

Fiske > Fiske arter
Flyndrefisker (Pleuronectiformes) er en gruppe med piggfinnede rovfisker, der artene har en asymmetrisk kropp som er sterkt flattrykt.

Beskrivelse
Når yngelen, som ser ut som en vanlig symmetrisk fisk, er mellom 5–120 mm lang begynner en forvandling der ett av øynene vandrer over til motsatt side av hodet. Også kroppen transformeres, i en prosess som kalles metamorfosen. Etter forvandlingen svømmer fiskene med øyesiden (dorsalsiden) opp og blindsiden (bunnsiden) ned. Blindsiden er flat og ofte hvit eller lite (mindre) pigmentert enn dorsalsiden, som gjerne er pigmentert i kamuflasjefarger i henhold til artens habitat og mer avrundet i formen.

Flyndrefiskene er rovgriske bunnfisker som ofte ligger stille på bunnen, delvis dekket av sand, grus eller mudder, og venter på at et bytte skal komme forbi som de kan sluke i et lynhurtig bakholdsangrep.

Mange flyndrefisker utnyttes som matfisk og enkelte arter har stor økonomisk betydning. Flyndrefisker fanges kommersielt for det meste med garn, trål, line og snurrevad, samt under fritidsfiske med stang, håndsnøre og spyd.

Det vitenskapelige navnet er gresk og betyr «sidesvømmere»

Tilbake til innholdet