Minste mål - Endres Hjemmeside

Endre's fiskeside
Der du kan lære litt om Fiske
Gå til innhold

Minste mål

Fiske > Fiske Regler

  • Minstemåla er sett for å hindre fiske av umoden fisk.
  • For enkelte artar og i enkelte område er det fritds- og turistfiskarar som står for størstedelen av fangsten.
  • Eg på det sterkaste appellere til folks fornuft og ansvarskjensle, og oppmode alle til å setje for liten fisk ut att i havet.
  • Dette vil på sikt kome alle som fiskar i sjøen til gode.
  • Fiskens lengde måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler.
  • Hummer og sjøkreps måles fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp.
  • For krabbe gjelder størrelsen skallets største bredde.

Arter
Sted
CM
Kveite
Heile Landet
60 CM
Trosk
Sør for 64°N
40 CM
Torsk
Nord for  64°N
47 CM
Hyse
Sør for  64°N
31 CM
Hyse
Nord for 64°N
44 CM
Sei
Sør for  64°N
45 CM
Sei
Nord for  64°N
40 CM
Rødspette
Vest for Lindesnes
29 CM
Rødspette
Øst for Lindesnes
27 CM
Krappe
Nord for Roagaland
13 CM
Krabbe
Rogaland til Svenske grensa
11 CM
Hummer
Heile Landet
25 CM
Stort Kamskjel
Heile Landet
10 CM
Sjøkreps
Heile Landet
13 CM
Sjøørret
Nesten heile Landet
35 CM
Sjøørret
Nordland, Troms og Finnmark
30 CM
Laks
Nesten heile Landet
35 CM
Laks
Nordland, Troms og Finnmark
30 CM
sjørøye
Nesten heile Landet
35 CM
sjørøye
Nordland, Troms og Finnmark
30 CM
Tilbake til innholdet